1. Thông tin chung

- Tên đơn vị: Bộ môn Ngoại

- Địa chỉ: Số 284– Đường Lương Ngọc Quyến – TP Thái Nguyên

- Điện thoại: (0208) 3840655 - Email: bomonngoai.dhytn@gmailcom

2. Chức năng nhiệm vụ đơn vị

- Tổ chức điều hành xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo cho đối tượng đại học và sau đại học chuyên ngành trong lĩnh vực Ngoại khoa.      

- Tổ chức nghiên cứu khoa học và triển khai ứng dụng các đề tài khoa học thuộc lĩnh vực Ngoại khoa.    

- Tổ chức công tác coi thi, chấm thi, quản lý điểm theo thẩm quyền được phân cấp theo các quy định của nhà truờng.          

- Tổ chức công tác quản lý sinh viên cho các lớp sinh viên luân khoa theo quy định.          

- Quản lý đội ngũ cán bộ, giảng viên, cơ sở vật chất, phòng làm việc để hoàn thành nhiệm vụ được giao theo tinh thần thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.          

- Tham gia công tác điều trị, thường trực, phẫu thuật tại các Khoa Ngoại - Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, Bệnh viện Đại học Y Dược Thái Nguyên.  

3. Thông tin nhân sự

 

GVCC. TS. BS TRẦN CHIẾN

Trưởng Bộ môn Ngoại

Phó trưởng khoa Ngoại thần kinh cột sống, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên

 
 

GVC. TS. BS NGUYỄN VŨ HOÀNG

Phó trưởng bộ môn Ngoại

Bác sĩ điều trị khoa Ngoại thần kinh cột sống, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên

BSCKII ĐỒNG QUANG SƠN

Phó trưởng bộ môn Ngoại

Phó giám đốc Bệnh viện, trưởng khoa Ngoại thần kinh cột sống, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên

     
 

ThS. BSNT PHẠM CẢNH ĐỨC

Giáo vụ bộ môn Ngoại

Bác sĩ điều trị khoa Ngoại tiêu hóa - gan mật, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên

GVCC. TS. BS VŨ THỊ HỒNG ANH

Phó trưởng phòng đào tạo - Phụ trách sau đại học, phó giám đốc Bệnh viện Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên

     
 

GVCC. TS. BS LÔ QUANG NHẬT

Trưởng khoa Ngoại tim mạch lồng ngực, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên

PGS. TS. BS NGUYỄN VĂN SƠN

Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ

     
 

GVC. BSCKII NGUYỄN VĂN SỬU

Nguyên Trưởng bộ môn Ngoại

GVC. BSCKII NGUYỄN CÔNG BÌNH

Trưởng khoa Ngoại - GMHS, Bệnh viện Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên

     
 

GVC. BSCKII MAI ĐỨC DŨNG

Bác sĩ điều trị Khoa chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên

BSCKII. BSNT NGUYỄN TRỌNG THẢO

Bác sĩ điều trị Khoa Ngoại tiết niệu, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên

     
 

ThS. BS NGUYỄN THẾ ANH

Bác sĩ điều trị Khoa chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên

NCS. BSNT VŨ HỒNG ÁI

Bác sĩ điều trị Khoa chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên

     
 

ThS. BSNT ĐINH THỊ THÚY NGÂN

Bác sĩ điều trị khoa Ngoại - GMHS, Bệnh viện Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên

ThS. BSNT VŨ VIỆT ĐỨC

Bác sĩ điều trị khoa Ngoại tiêu hóa - gan mật, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên

     
 

ThS. BSNT VŨ ĐỨC MẠNH

Bác sĩ điều trị khoa Ngoại tim mạch lồng ngực, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên

ThS. BSNT HOÀNG VĂN THIỆP

Bác sĩ điều trị Khoa Ngoại tiết niệu, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên

 

 
 

ThS. BSNT NGUYỄN ĐỨC LỄ

CN ĐOÀN THỊ THU THỦY

Chuyên viên văn phòng bộ môn Ngoại

     
 

BS Trần Ngọc Tú

BS Lưu Văn Đàm
     
  BS Phạm Thành Công  
STT HỌ VÀ TÊN EMAIL SỐ ĐIỆN THOẠI
1 TS Trần Chiến tranchientn@gmail.com 0912004831
2 TS Nguyễn Vũ Hoàng drhoang0410@gmail.com 0912500985/ 0868557688
3 BSCKII Đồng Quang Sơn    
4 PGS. TS Nguyễn Văn Sơn    
 5 TS Vũ Thị Hồng Anh drhonganh70@gmail.com 0912132532
6 BSCKII Nguyễn Văn Sửu drsuu88@gmail.com 0912478973
7 BSCKII Nguyễn Công Bình ncbinhtnyk@gmail.com 0912042529
8 TS. BS Lô Quang Nhật nhatdhyk2007@gmail.com 0945370799/ 0889629668
9 BSCKII Mai Đức Dũng maiducdungyktn@yahoo.com.vn  0964743506
10 BSCKII. BSNT Nguyễn Trọng Thảo nguyentrongthao85@gmail.com 0975531529/ 0387835248
11 ThS Nguyễn Thế Anh bs.nguyentheanh.dhyktn@gmail.com 0985696802
12 ThS. BSNT Phạm Cảnh Đức dr.canhduc@gmail.com 0387816751
13 NCS. BSNT Vũ Hồng Ái bsvuhongaic@gmail.com 0366838886
14 ThS. BSNT Định Thị Thúy Ngân   0983227291
15 ThS. BSNT Vũ Việt Đức   0366503671/ 0356703759
16 ThS. BSNT Vũ Đức Mạnh   0342878910
17 ThS. BSNT Hoàng Văn Thiệp hoangthiepydtn@gmail.com 0398868655
18 ThS. BSNT Nguyễn Đức Lễ   0376543088
19 BS. Trần Ngọc Tú    
20 BS. Lưu Văn Đàm    
21 BS. Phạm Thành Công    
22 CN Đoàn Thị Thu Thủy doanthuy113@gmail.com 0916904556

4. Hoạt động đào tạo

+ Đào tạo ngoại khoa cho các đối tượng đại học: Bộ môn liên tục đảm nhiệm công việc đào tạo cho sinh viên các ngành học của trường: Bác sĩ đa khoa Hệ chính quy; Hệ liên thông; Bác sĩ Y học dự phòng, Bác sĩ Răng hàm mặt. Mỗi năm đảm nhiệm công việc giảng dạy cho 47- 48 lớp với hơn 3000 sinh viên.

+  Đào tạo sau đại học, bao gồm: Bác sỹ Nội trú; Thạc sĩ; Chuyên khoa cấp 1; Chuyên khoa cấp 2. 

+ Đào tạo liên tục cho các đối tượng y tế cơ sở thông qua các chương trình tập huấn chuyên môn như trương trình thuộc dự án ADB, NUP, phát triển Bác sĩ gia đình.

+ Học tập nâng cao trình độ chuyên môn tại các khóa học ngắn hạn và học tập nghiên cứu sau đại học, học tập nâng cao nghiệp vụ sư phạm, đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học. Xây dựng đội ngũ giảng viên có trình độ cao, có phẩm chất đạo đức tốt.

+ Điều trị bệnh nhân, tham gia quản lý  tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên và Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên.

                                                               
Phẫu thuật nội soi cột sống Phẫu thuật u não có định vị Navigation  Phẫu thuật chuyển vạt che phủ khuyết hổng phần mềm bàn tay
      
Vi phẫu lấy u não  Phẫu thuật mở sọ giảm áp, lấy máu tụ dưới màng cứng  Phẫu thuật nội soi tái tạo dây chằng khớp gối
     
 Phẫu thuật nội soi khớp khuỷu     
                                                                                           
 Phẫu thuật thay van 2 lá+ van động mạch chủ   Phẫu thuật nội soi cắt đốt hạch giao cảm ngực điều trị tăng tiết mồ hôi tay

+ Nghiên cứu khoa học.

5. Hoạt động nghiên cứu khoa học

       Tập thể Bộ môn Ngoại luôn xác định nghiên cứu khoa học là nhiệm vụ trọng tâm của giảng viên. Hàng năm các cán bộ đều tích cực thực hiện các công trình nghiên cứu khoa học cấp cơ sơ, nhiều cán bộ đã thực hiện 1 đến 2 đề tài cấp bộ, cấp đại học, các cán bộ tích cực gửi bài nghiên cứu đến các tạp chí chuyên ngành trong và ngoài nước, báo cáo khoa học tại các hội nghị khoa học, một số cán bộ đã đạt giải cao trong các đợt báo cáo. 

6. Thành tích đã đạt được

* Tập thể.

- Danh hiệu thi đua.

+ Tập thể LĐTT và LĐG 1999-2007.

+ Tập thể lao động xuất sắc 1999-2007.

- Hình thức khen thưởng:

            + 01 bằng khen của thủ tướng chính phủ 2004

            + 01 bằng khen Bộ Y tế năm học 1998, 2005

            + 01 bằng khen của Bộ giáo dục và đào tạo năm học 2001-2002.

            + 01 bằng khen của UBND tỉnh Phú Thọ do có nhiều đóng góp trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực y tế cho tỉnh Phú Thọ, giai đoạn 2018 - 2023.

            + 02 giấy khen của Đại học Thái Nguyên.

* Cá nhân.

- Danh hiệu thi đua.

+ LĐTT và LĐG: 100% cán bộ công chức.

+ Trong thời gian qua có 49 lượt đ/c đạt danh hiệu CSTĐ và Giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở từ năm 2000 đến 2006.

+ Thầy thuốc ưu tú : 04 cán bộ.

+ Thầy thuốc nhân dân: 01 cán bộ.

- Hình thức khen thưởng: 

+ Bằng khen của thủ tướng chính phủ: 03 đ/c các năm 1999, 2000, 2005

+ Bằng khen của Bộ giáo dục và đào tạo: 07 lượt  các năm: 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004

+ Bằng khen của Bộ Y tế 05 đ/c các năm: 1999, 2000, 2001, 2002, 2003

+ Bằng khen của tỉnh Thái Nguyên: 01 đ/c năm 2001

+ Huy chương vì sự nghiệp giáo dục và đào tạo 07 đ/c các năm: 1999, 2000, 2003, 2004, 2005, 2006

+ Huy chương vì sức khoẻ nhân dân 06 đ/c các năm: 2000, 2001, 2004, 2005, 2006

+ Huy chương vì thế hệ trẻ: 03 đ/c 1999, 2000, 2003

+ Huy chương vì sự nghiệp khoa học và công nghệ: 03 đ/c

 + Huân chương lao động hạng 3: 2008