1. Thông tin chung

- Tên đơn vị: Bộ môn Ngoại

- Địa chỉ: Số 284– Đường Lương Ngọc Quyến – TP Thái Nguyên

- Điện thoại: (0280) 857716 - Email:

2. Chức năng nhiệm vụ đơn vị

- Tổ chức điều hành xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo cho đối tượng đại học và sau đại học chuyên ngành trong lĩnh vực Ngoại khoa - GMHS.         

- Tổ chức nghiên cứu khoa học và triển khai ứng dụng các đề tài khoa học thuộc lĩnh vực Ngoại khoa - GMHS.        

- Tổ chức công tác coi thi, chấm thi, quản lý điểm theo thẩm quyền được phân cấp theo các quy định của nhà truờng.          

- Tổ chức công tác quản lý sinh viên cho các lớp sinh viên luân khoa theo quy định.          

- Quản lý đội ngũ cán bộ, giảng viên, cơ sở vật chất, phòng làm việc để hoàn thành nhiệm vụ được giao theo tinh thần thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.          

- Tham gia công tác điều trị, thường trực, phẫu thuật như 1 bác sỹ tại  các Khoa Ngoại - GMHS Bệnh viện Trung Ương Thái Nguyên, Bệnh viện Đại học Y Khoa - ĐHTN.  

3. Thông tin nhân sự

 

Trưởng bộ môn

Bs. CKII. Nguyễn Văn Sửu

Phó Trưởng bộ môn

Ts. Vũ Thị Hồng Anh

Phó trưởng bộ môn

Ts. Nguyễn Vũ Hoàng

Phó trưởng bộ môn

Bs. CKII Đồng Quang Sơn

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ EMAIL SỐ ĐIỆN THOẠI
1 Bs. CKII.Nguyễn Văn Sửu Trưởng bộ môn drsuu88@gmail.com 0912478973
2 Ts.Vũ Thị Hồng Anh Phó trưởng bộ môn drhonganh70@gmail.com 0912132532
3 Ts.Nguyễn Vũ Hoàng Phó trưởng bộ môn drhoang0410@gmail.com 0912500985
4 Bs.CKII.Đồng Quang Sơn Phó trưởng bộ môn  sonngtk@gmail.com 0912121725
5 Bs.CKII.Nguyễn Vũ Phương Giảng viên nvphuongbvdhytn@gmail.com 0915460464
6 Bs.CKII.Nguyễn Công Binh Giảng viên ncbinhtnyk@gmail.com 0912042529
7 Ts.Lô Quang Nhật Giảng viên nhatdhyk2007@gmail.com 0945370799
8 Ts.Trần Chiến Giảng viên  tranchienTN@gmail.com 0912004831
9 Bs.CKII.Mai Đức Dũng Giảng viên MAIDUCDUNGYK@yahoo.com.vn  
10 Ths.Nguyễn Thế Anh Giảng viên bs.nguyentheanh.dhyktn@gmail.com 0985696802
11 BSNT. Nguyễn Quốc Huy Giảng viên huynguyenyk@gmail.com 0912866396
12 BSNT. Nguyễn Trọng Thảo Giảng viên nguyentrongthao85@gmail.com 01659154622
13 Bs. Phạm Cảnh Đức Giảng viên dr.canhduc@gmail.com 01687816751
14 Bs. Vũ Hồng Ái Giảng viên dr.vuhongai.tnmc@gmail.com 01666838886
15 CN. Đoàn Thị Thu Thủy Văn phòng bộ môn doanthuy113@gmail.com 0916904556

 

4. Hoạt động đào tạo

+ Đào tạo ngoại khoa cho các đối tượng đại học: Bộ môn liên tục đảm nhiệm công việc đào tạo cho sinh viên các ngành học của trường: Bác sĩ đa khoa Hệ chính quy; Hệ liên thông; Đại học dược hệ chính quy và liên thông; Bác sĩ Y học dự phòng, Bác sĩ Răng hàm mặt. Mỗi năm đảm nhiệm công việc giảng dạy cho 47- 48 lớp với hơn 3000 sinh viên.

+  Đào tạo sau đại học:  học viên là đối tượng sau đại học được học tập chuyên ngành Ngoại tại bộ môn bao gồm: Bác sỹ Nội trú; Cao học; Chuyên khoa cấp 1; Chuyên khoa cấp 2. 

+ Đào tạo liên tục cho các đối tượng y tế cơ sở thông qua các chương trình tập huấn chuyên môn như trương trình thuộc dự án ADB, NUP, phát triển Bác sĩ gia đình.

+ Học tập nâng cao trình độ chuyên môn tại các khóa học ngắn hạn và học tập nghiên cứu sau đại học, học tập nâng cao nghiệp vụ sư phạm, đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học. Xây dựng đội ngũ giảng viên có trình độ cao, có phẩm chất đạo đức tốt.

+ Điều trị bệnh nhân, tham gia quản lý Bệnh viện đa khoa TW Thái Nguyên, Bệnh viện Trường đại học y khoa - ĐHTN.

+ Nghiên cứu khoa học.

5. Hoạt động nghiên cứu khoa học

       Tập thể Bộ môn Ngoại luôn xác định nghiên cứu khoa học là nhiệm vụ trọng tâm của giảng viên. Hàng năm các cán bộ đều tích cực thực hiện các công trình nghiên cứu khoa học cấp cơ sơ, nhiều cán bộ đã thực hiện 1 dến 2 đề tài cấp bộ, cấp đại học, các cán bộ tích cực gửi bài nghiên cứu đến các tạp chí chuyên ngành trong và ngoài nước, báo cáo khoa học tại các hội nghị khoa học, một số cán bộ đã đạt giải cao trong các đợt báo cáo. 

6. Thành tích đã đạt được

* Tập thể.

- Danh hiệu thi đua.

+ Tập thể LĐTT và LĐG 1999-2007.

+ Tập thể lao động xuất sắc 1999-2007.

- Hình thức khen thưởng:

            + 01 bằng khen của thủ tướng chính phủ 2004

            + 01 bằng khen Bộ Y tế năm học 1998, 2005

            + 01 bằng khen của Bộ giáo dục và đào tạo năm học 2001-2002.

            + 02 giấy khen của Đại học Thái Nguyên.

* Cá nhân.

- Danh hiệu thi đua.

+ LĐTT và LĐG: 100% cán bộ công chức.

+ Trong thời gian qua có 49 lượt đ/c đạt danh hiệu CSTĐ và Giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở từ năm 2000 đến 2006.

+ Thầy thuốc ưu tú : 04 cán bộ.

+ Thầy thuốc nhân dân: 01 cán bộ.

- Hình thức khen thưởng: 

+ Bằng khen của thủ tướng chính phủ: 03 đ/c các năm 1999, 2000, 2005

+ Bằng khen của Bộ giáo dục và đào tạo: 07 lượt  các năm: 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004

+ Bằng khen của Bộ Y tế 05 đ/c các năm: 1999, 2000, 2001, 2002, 2003

+ Bằng khen của tỉnh Thái Nguyên: 01 đ/c năm 2001

+ Huy chương vì sự nghiệp giáo dục và đào tạo 07 đ/c các năm: 1999, 2000, 2003, 2004, 2005, 2006

+ Huy chương vì sức khoẻ nhân dân 06 đ/c các năm: 2000, 2001, 2004, 2005, 2006

+ Huy chương vì thế hệ trẻ: 03 đ/c 1999, 2000, 2003

+ Huy chương vì sự nghiệp khoa học và công nghệ: 03 đ/c

 + Huân chương lao động hạng 3: 2008