1. Thông tin chung

- Tên đơn vị: Bộ môn Ngoại

- Địa chỉ: Số 284– Đường Lương Ngọc Quyến – TP Thái Nguyên

- Điện thoại: (0208) 3840655 - Email: bomonngoai.dhytn@gmailcom

2. Chức năng nhiệm vụ đơn vị

- Tổ chức điều hành xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo cho đối tượng đại học và sau đại học chuyên ngành trong lĩnh vực Ngoại khoa.      

- Tổ chức nghiên cứu khoa học và triển khai ứng dụng các đề tài khoa học thuộc lĩnh vực Ngoại khoa.    

- Tổ chức công tác coi thi, chấm thi, quản lý điểm theo thẩm quyền được phân cấp theo các quy định của nhà truờng.          

- Tổ chức công tác quản lý sinh viên cho các lớp sinh viên luân khoa theo quy định.          

- Quản lý đội ngũ cán bộ, giảng viên, cơ sở vật chất, phòng làm việc để hoàn thành nhiệm vụ được giao theo tinh thần thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.          

- Tham gia công tác điều trị, thường trực, phẫu thuật tại các Khoa Ngoại - Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, Bệnh viện Đại học Y Dược Thái Nguyên.  

3. Thông tin nhân sự

 

Phó trưởng phụ trách bộ môn

TS Trần Chiến

 
 

Phó trưởng bộ môn

TS Nguyễn Vũ Hoàng

Phó trưởng bộ môn

BSCKII Đồng Quang Sơn

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ EMAIL SỐ ĐIỆN THOẠI
1 TS Trần Chiến

Phó trưởng phụ trách bộ môn

Phó trưởng khoa Ngoại thần kinh cột sống, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên

Giảng viên cao cấp

tranchientn@gmail.com 0912004831
2 TS Nguyễn Vũ Hoàng

Phó trưởng bộ môn

Giảng viên chính

drhoang0410@gmail.com 0912500985/ 0868557688
3 BSCKII Đồng Quang Sơn

Phó trưởng bộ môn

Phó giám đốc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên

Trưởng khoa Ngoại thần kinh cột sống, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên

   
4 PGS. TS Nguyễn Văn Sơn Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ    
 5 TS Vũ Thị Hồng Anh

Phó trưởng phòng đào tạo - Phụ trách sau đại hoc

Phó giám đốc Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên

Giảng viên cao cấp

drhonganh70@gmail.com 0912132532
6 BSCKII Nguyễn Văn Sửu Giảng viên chính drsuu88@gmail.com 0912478973
7 BSCKII Nguyễn Công Bình

Giảng viên chính

Trưởng khoa Ngoại - GMHS, Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên

ncbinhtnyk@gmail.com 0912042529
8 TS Lô Quang Nhật

Giảng viên cao cấp

Trưởng khoa Ngoại tim mạch lồng ngực, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên

nhatdhyk2007@gmail.com 0945370799/ 0889629668
9 TS Châu Văn Việt Giảng viên chính vietngoaitn@gmail.com  0972998122
10 BSCKII Mai Đức Dũng Giảng viên chính maiducdungyktn@yahoo.com.vn  0964743506
11 BSCKII Nguyễn Trọng Thảo Giảng viên nguyentrongthao85@gmail.com 0975531529/ 0387835248
12 ThS Nguyễn Thế Anh Giảng viên bs.nguyentheanh.dhyktn@gmail.com 0985696802
13 ThS. BSNT Phạm Cảnh Đức Giáo vụ bộ môn dr.canhduc@gmail.com 0387816751
14 ThS. BSNT Vũ Hồng Ái Giảng viên dr.vuhongai.tnmc@gmail.com 0366838886
15 ThS. BSNT Định Thị Thúy Ngân Giảng viên   0983227291
16 ThS. BSNT Vũ Việt Đức Giảng viên   0366503671/ 0356703759
17 ThS. BSNT Vũ Đức Mạnh Giảng viên   0342878910
18 BS Hoàng Văn Thiệp Giảng viên hoangthiepydtn@gmail.com 0398868655
19 BS Tăng Văn Huy Giảng viên  rdr.huy@gmail.com 0374225474/ 0975157797
20 BS Nguyễn Đức Lễ Giảng viên   0376543088
21 CN Đoàn Thị Thu Thủy Văn phòng bộ môn doanthuy113@gmail.com 0916904556

4. Hoạt động đào tạo

+ Đào tạo ngoại khoa cho các đối tượng đại học: Bộ môn liên tục đảm nhiệm công việc đào tạo cho sinh viên các ngành học của trường: Bác sĩ đa khoa Hệ chính quy; Hệ liên thông; Bác sĩ Y học dự phòng, Bác sĩ Răng hàm mặt. Mỗi năm đảm nhiệm công việc giảng dạy cho 47- 48 lớp với hơn 3000 sinh viên.

+  Đào tạo sau đại học:  học viên là đối tượng sau đại học được học tập chuyên ngành Ngoại tại bộ môn bao gồm: Bác sỹ Nội trú; Cao học; Chuyên khoa cấp 1; Chuyên khoa cấp 2. 

+ Đào tạo liên tục cho các đối tượng y tế cơ sở thông qua các chương trình tập huấn chuyên môn như trương trình thuộc dự án ADB, NUP, phát triển Bác sĩ gia đình.

+ Học tập nâng cao trình độ chuyên môn tại các khóa học ngắn hạn và học tập nghiên cứu sau đại học, học tập nâng cao nghiệp vụ sư phạm, đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học. Xây dựng đội ngũ giảng viên có trình độ cao, có phẩm chất đạo đức tốt.

+ Điều trị bệnh nhân, tham gia quản lý  tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên.

                                                               
Phẫu thuật nội soi cột sống Phẫu thuật u não có định vị Navigation  Phẫu thuật chuyển vạt che phủ khuyết hổng phần mềm bàn tay
      
Vi phẫu lấy u não  Phẫu thuật mở sọ giảm áp, lấy máu tụ dưới màng cứng  Phẫu thuật nội soi tái tạo dây chằng khớp gối
     
 Phẫu thuật nội soi khớp khuỷu     
                                                                                           
 Phẫu thuật thay van 2 lá+ van động mạch chủ   Phẫu thuật nội soi cắt đốt hạch giao cảm ngực điều trị tăng tiết mồ hôi tay

+ Nghiên cứu khoa học.

5. Hoạt động nghiên cứu khoa học

       Tập thể Bộ môn Ngoại luôn xác định nghiên cứu khoa học là nhiệm vụ trọng tâm của giảng viên. Hàng năm các cán bộ đều tích cực thực hiện các công trình nghiên cứu khoa học cấp cơ sơ, nhiều cán bộ đã thực hiện 1 đến 2 đề tài cấp bộ, cấp đại học, các cán bộ tích cực gửi bài nghiên cứu đến các tạp chí chuyên ngành trong và ngoài nước, báo cáo khoa học tại các hội nghị khoa học, một số cán bộ đã đạt giải cao trong các đợt báo cáo. 

6. Thành tích đã đạt được

* Tập thể.

- Danh hiệu thi đua.

+ Tập thể LĐTT và LĐG 1999-2007.

+ Tập thể lao động xuất sắc 1999-2007.

- Hình thức khen thưởng:

            + 01 bằng khen của thủ tướng chính phủ 2004

            + 01 bằng khen Bộ Y tế năm học 1998, 2005

            + 01 bằng khen của Bộ giáo dục và đào tạo năm học 2001-2002.

            + 02 giấy khen của Đại học Thái Nguyên.

* Cá nhân.

- Danh hiệu thi đua.

+ LĐTT và LĐG: 100% cán bộ công chức.

+ Trong thời gian qua có 49 lượt đ/c đạt danh hiệu CSTĐ và Giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở từ năm 2000 đến 2006.

+ Thầy thuốc ưu tú : 04 cán bộ.

+ Thầy thuốc nhân dân: 01 cán bộ.

- Hình thức khen thưởng: 

+ Bằng khen của thủ tướng chính phủ: 03 đ/c các năm 1999, 2000, 2005

+ Bằng khen của Bộ giáo dục và đào tạo: 07 lượt  các năm: 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004

+ Bằng khen của Bộ Y tế 05 đ/c các năm: 1999, 2000, 2001, 2002, 2003

+ Bằng khen của tỉnh Thái Nguyên: 01 đ/c năm 2001

+ Huy chương vì sự nghiệp giáo dục và đào tạo 07 đ/c các năm: 1999, 2000, 2003, 2004, 2005, 2006

+ Huy chương vì sức khoẻ nhân dân 06 đ/c các năm: 2000, 2001, 2004, 2005, 2006

+ Huy chương vì thế hệ trẻ: 03 đ/c 1999, 2000, 2003

+ Huy chương vì sự nghiệp khoa học và công nghệ: 03 đ/c

 + Huân chương lao động hạng 3: 2008