Truyền thống, lịch sử hình thành và phát triển của Khoa

Bộ môn Ngoại Trường Đại học Y khoa - Đại học Thái Nguyên thành lập năm 1968.

* Nhiệm vụ, chức năng:

                                          - Giảng các đối tượng sinh viên

                                          - Nghiên cứu khoa học

                                          - Phục vụ và điều trị bệnh nhân

Tổng số cán bộ hiện có:

                                           - Trình độ chuyên môn: Phó giáo sư:01 Tiến sỹ: 04 Thạc sỹ: 05 Chuyên khoa II: 03 Chuyên khoa I: 01

                                           - Đang học NCS: 01 Đang học thạc sỹ: 02

Lãnh đạo bộ môn qua các thời kỳ:

                                            - BS Trần Quốc Ái, (1968 - 1972)

                                            - BS Hàn Đức Từ, (1973 - 1975)

                                            - BSCKI Lương Đình Cầm (1976 - 1982)

                                            - BSCKI Lê Văn Mai, (1983 - 1985)

                                            - BSCKI Hoàng Văn Sơn (1986 - 1989)

                                            - BSCKI Vũ Đoan Chung (1990 - 1996)

                                            - BSCKII Nguyễn Công Bằng (1997 - 1999)

                                            - BSCKI Lương Đình Cầm (2000 - 2003)

                                            - PGS Ts Trần Đức Quí (2004-2011)

Thành tích 49 năm xây dựng và phát triển

Về đào tạo

Bộ môn tham gia đào tạo nhiều khóa sinh viên hệ Đại học và sau đại học. Hiện tại Bộ môn đang đào tạo chuyên khoa cấp 1 khóa 20,21,22. Cao học khóa 19,20. Bác sỹ Nội trú bệnh viện khóa 8,9,10. Bác sỹ chuyên khoa cấp II khóa 9,10. Phối hợp với các bộ môn khác tham gia mở mã Chuyên khoa I Y học gia đình, chẩn đoán hình ảnh, Nội trú Nhi khoa, Nội trú Sản khoa. Bộ môn  luôn đổi mới phương pháp giảng dạy tích cực, lấy sinh viên làm trung tâm

Biên soạn được 1 tập bài giảng ngaoị khoa cơ sở, 2 tập bài giảng về Bệnh học Ngoại khoa, tài liệu học tập cho học viên Sau đại học, bài giảng cho bác sĩ tuyến huyện, tài liệu học tập theo KAS, CBE, Elearning

Công tác nghiên cứu khoa học

            Đã thực hiện gần 100 đề tài nghiên cứu khoa học, trong đó có 05 đề tài cấp bộ, 38 khóa luận tốt nghiệp bác sỹ.  Tham gia nhiều đề tài cấp Bộ, cấp đại học, cấp Trường đạt kết quả tốt.

Khen thưởng

* Tập thể

- Tập thể lao động tiến tiến xuất sắc liên tục từ năm học 1998 - 1999 đến 2006 – 2008 và Tập thể lao động tiên tiến  từ năm 2009 đến 2015

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2004

- Bằng khen của Bộ Y tế các năm học 1998 - 1999, 2004 - 2005, 2006 - 2007

- Bằng khen của Bộ GD&ĐT các năm học 1996 - 1997, 2007 - 2008.

- Năm học 2007 - 2008 Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba

* Cá nhân

Nhiều Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và đào tạo, Bộ Y tế và của các cơ quan ban ngành trong tỉnh.

4 Thầy thuốc ưu tú và một Thầy thuốc nhân dân