Thứ 6, ngày 19/04/2024

Thông tin liên hệ

Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ thông tin phía dưới

BỘ MÔN NGOẠI, TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y - DƯỢC

Địa chỉ: Số 284 Đường Lương Ngọc Quyến, TP. Thái Nguyên, tầng 7 nhà 11 tầng

Điện thoại: 091 690 45 56

Điện thoại: 0916 904 556

Email: bomonngoai.dhytn@gmail.com

Website: http://bmngoai.tump.edu.vn

Facebook: