Thứ 2, ngày 06/02/2023

Thông tin liên hệ

Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ thông tin phía dưới

BỘ MÔN NGOẠI, TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y - DƯỢC

Địa chỉ: Số 284 Đường Lương Ngọc Quyến, TP. Thái Nguyên, tầng 7 nhà 11 tầng

Điện thoại: (+84) 208 3840655

Điện thoại:

Email: dinhngan.ytn@gmail.com

Website: http://bmngoai.tump.edu.vn

Facebook: huynguyenyk@gmail.com